Aktuellt!

Nytt butikskoncept för Lidl

Nytt butikskoncept med mycket hög hållbarhetsprofil. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt kraven för BREEAM nivå Excellent.

Med hjälp av ekozoner på den anslutande parkeringsytan och längs med den intilliggande vägen bidrar men till hållbarhet. Solceller placeras på taken i tillräcklig omfattning för att klara en energibesparing enligt BREEAM Excellent. Utanför butiken finns möjlighet för besökarna att ladda sina el-cyklar och elbilar.

Nytt butikskoncept för Lidl

Publicerad: 2018.10.08

Ny sporthall i Sandbyhov

I samarbete med SEFAB driver Joacim Belkner projekteringen för en ny sporthall i Sandbyhov.

Sporthallen kommer inrymma ca 200 åskådare med 8 omklädningsrum i direkt anslutning till planen,
i projektet ingår också en tillhörande fritidsgård som inkluderar en ateljé samt en musikstudio.
Projekteringen beräknas vara klar vid årsskiftet 2018/2019 och stå färdigbyggt i december 2019.

Ny sporthall i Sandbyhov

Publicerad: 2018.11.01

Gasellgalan 2018

Vi har utsetts till ett DI-Gasellföretag av Dagens industri.
Det innebär att vi är ett av Sveriges snabbast växande och lönsamma företag.

Gasellgalan 2018

Publicerad: 2018.10.24

Välkommen Stefan och Mattias

Vi hälsar våra två nya byggledare välkomna till företaget.
Stefan började precis innan sommaren och Mattias efter semestern.
Dom kommer stödja arbetet på US i Linköping som Byggledare VS och Bygg.

Stefan Kirch och Mattias Hörnberg

Publicerad: 2018.09.01

Välkommen Alexander

Vi hälsar Alexander Hero välkommen till oss här på PlanProj.

Alexander Hero

Publicerad: 2017.10.31

Ny medarbetare till företaget

Den 24 April började Johan Nordlöf som Projektledare/projekteringsledare på PlanProj.
Johan är 41 år och högskoleutbildad med lång erfarenhet av konstruktion och projektledning.
Han välkomnas in i laget och förstärker upp på våra uppdrag i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.

Johan Nordlöf

Publicerad: 2017.04.25

Nu kan vi presentera en ny medarbetare

Mikael Pettersson är utbildad Högskoleingenjör i byggteknink.
Han har jobbat som arkitekt på Tengboms och nu senast som projektledare på Botrygg.
Han börjar sin anställning som projektledare den 3 April.

Ebbe Park

Publicerad: 2017.03.30

Ebbepark

Planproj AB är delaktig i utvecklingen av Ebbepark.
Granskning och byggledning ingår i uppdraget.

Ebbe Park

Publicerad: 2017.01.31

Vi växer

Vi forsätter växa och behöver komplettera vårt utbud.

PlanProj utbud

Publicerad: 2016.10.26

Ny medarbetare till företaget

Sedan den 23 augusti är Anders Grahn en i vårat lag.
Anders är godkänd besiktningsman enligt SBR. Han har lång erfarenhet av projektledning både i byggföretag och som konsult. Senaste åren har han ägnat sig åt Framtidens universitets sjukhus i Linköping och regionens investeringar i ny avancerad sjukvård. Vi hälsar honom välkommen.

Anders Grahn

Publicerad: 2016.08.26

Ny medarbetare till företaget

Nu kan vi presentera att vi kommer att få ytterligare en medarbetare i vårt team.
Joacim Belkner är en erfaren projektledare inom bygg med förflutet från Stångebro bygg, WSP och nu senast Nordiskt entreprenadsystem. Joacim börjar sin anställning den 8 Augusti och vi hälsar honom varmt välkommen.

Joacim Belkner

Publicerad: 2016.04.26

Ny medarbetare till företaget

Vi hälsar Ewa Jonson Projektledare välkommen till PlanProj AB.

Ewa Jonson

Publicerad: 2016.04.07

Projekt E35 Mälarsjukhuset Eskilstuna

PlanProj AB har i uppdrag att leda projekteringen för ombyggnationen av E35 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Ombyggnadsytan uppgår till ca 11 000m2 och ska inrymma vård och administrativa lokaler.

Beställare: NCC

Elkilstuna

Publicerad: 2016.02.29

PlanProj skapar nätverk för projekteringsledare

Under vecka 48 var PlanProjs projekteringsledare hos NCC i Västerås för att fortsätta arbetet med att bygga nätverk för projekteringsledare och bygga broar för nya uppdrag.Spännande utmaning som kommer leda till nya uppdrag.

Uppdatering kommer slutet 2015 början 2016.

Hänvisningsskylt

Publicerad: 2015.11.07

PlanProj AB och NCC i samarbete, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

PlanProj AB och NCC ska i samarbete planera moderniseringen av Kullbergska sjukhusets lokaler. Landstinget i Sörmland har valt att tillsammans med NCC modernisera tre sjukhus, Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping i strategisk partnering. Uppdraget för PlanProj AB omfattar stöd i planeringsfasen i form av projekterings ledning för Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och samordning med övrig planering på sjukhusen i Nyköping och Eskilstuna.

Projekten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm innefattar både ny och ombyggnation i flertalet olika delprojekt.

NCC utför på uppdrag av Landstinget Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin.
Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Sandlund, Affärschef Avdelning Östergötland 070-088 74 75
Kim Bergehed VD PlanProj AB 076 800 856

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
bild: sweco

Publicerad: 2015.11.04

Installation av Bambugolv

I hörsalarna på Framtidens US i Linköping läggs just nu ett av de första Bambugolven i Sverige.

Bambugolv på US i Linköping

Publicerad: 2015.09.08

Nya medarbetare till företaget

Nya medarbetare till företaget.

Kim Bergehed VD/projektledare.
Peter Axell Byggledare Bygg.
Lars Peterson Byggledare EL, Styr och Hiss.
Ulf Wiklund Ekonomisk rådgivare.

Publicerad: 2015.08.01

Ny hemsida

Vi sjösätter vår nya hemsida! Tack till Bildcompaniet!

Publicerad: 2015.08.01

Kim Bergehed VD